Mijn perspectiefMissie

Profetisch Perspectief stelt zich ten doel christenen bewust te maken van de informatie die God in de Bijbel heeft geopenbaard met betrekking tot Zijn plan met de wereld. Gods Woord is daarbij het enige richtsnoer. Iedere vorm van bijbelkritiek wordt afgewezen. De inhoud van Profetisch Perspectief richt zich op het leven in deze tijd en roept christenen op uit te zien naar de wederkomst van Jezus Christus.

Profetisch Perspectief

Tijdschrift met toekomstverwachting

‘Wij leven in een bezeten wereld,’ schreef historicus Johan Huizinga in 1935. Zijn woorden werden onderstreept door de holocaust en het wereldgebeuren nadien. Ook nu nog vraagt menigeen zich af: waar gaat het met onze wereld naartoe? Die vraag vormt de focus van Profetisch Perspectief.

 

Inzoomen op tekenen van de tijd

Profetisch Perspectief is een kwartaalblad dat inzoomt op geschiedenis en actualiteit. Op signalen die wijzen naar wat komen gaat; soms vol dreiging, vaak vol hoop. Aan bod komen allerlei maatschappelijke, politieke en internationale onderwerpen.

 

De Bijbel als inspiratiebron

Profetisch Perspectief laat zich daarbij inspireren door de Bijbel, Gods woord. De Bijbel is een boek vol beloftes. Hij leert dat wie zijn vertrouwen op de Heer stelt, mag uitzien naar een geweldige toekomst waarin God zijn rijk op aarde zal vestigen. Profetisch Perspectief rust christenen toe en spoort hen aan verder te kijken dan wat voor ogen is.

 

Positieve aandacht voor Israël

Profetisch Perspectief bevat artikelen die getuigen van liefde voor Israël. Uitgangspunt is dat God een bijzonder plan heeft met het Joodse volk. In een tijd waarin het antisemitisme en het verzet tegen de staat Israël toeneemt, wil Profetisch Perspectief christenen aansporen pal te staan achter het Joodse volk.

 

Abonnement

Profetisch Perspectief verschijnt 4 maal per jaar.
De omvang is gemiddeld 56 pagina’s.
Een jaarabonnement kost € 33,25. Toeslag voor acceptgiro: € 1,65.

(België € 37,25; Europa € 44,00; buiten Europa € 56,00).
Een jaargang loopt van het najaarsnummer tot en met het zomernummer.

Losse nummers € 9,25.

Uitgave:
Stichting Christenen voor Israël
Postbus 1100
3860 BC Nijkerk
tel. 033-2458824
email  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Administratie:
Buijten & Schipperheijn
Postbus 22708
1100 DE  Amsterdam
tel. 020-5241010
fax 020-5241011
email Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.